Privacy Policy

Who are we? What’s our name?

/ Juliet Alpha Mike Echo Sierra / Bravo Oscar Lima Delta /

Deze website is eigendom van James Bold Agency BV (hierna “JamesBold.agency”, “wij”, “ons”, “onze”), gevestigd te Koningin Astridlaan 31, 2800 Mechelen (BE0718.818.597). JamesBold.agency is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals weergegeven in deze Privacy Policy.

Bij JamesBold.agency hechten we veel waarde aan privacy en verbinden we ons ertoe uw privacy en rechten bij gegevensverwerking te respecteren. We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de AVG, eventueel aangevuld door federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze administratie door een e-mail te sturen naar privacy@jamesbold.agency of door te bellen naar +32 15 690 400. Daar kunt u ook steeds terecht met opmerkingen en suggesties en om de rechten die de regelgeving u toekent, uit te oefenen (zie verderop).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

JamesBold.agency verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam);
 • contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);
 • elektronische identificatie gegevens (userID, IP-adressen, cookies, internetbrowser en apparaattype);
 • gegevens over uw activiteiten op onze website en surfgedrag (geanonimiseerd);
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier;
 • wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd, namelijk:

 • voor het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken – waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan achterhaald worden – met als rechtsgrond de legitieme belangen van JamesBold.agency om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • voor het tracken van gebruikersgedrag met het oog op een betere vormgeving en functionaliteit van de website en het gebruik van advertentiecookies en sociale plug-ins, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande en vrije toestemming en de mogelijkheid om uw cookieprofiel te allen tijde te wijzigen (zie artikel 9);
 • voor het toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande en vrije toestemming;
 • om vragen te beantwoorden die worden gesteld via het contactformulier op onze website, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande en vrije toestemming;
 • om klanttevredenheidsonderzoeken uit te kunnen voeren om onze dienstverlening te verbeteren, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande en vrije toestemming;
 • om u van een download te kunnen voorzien, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande en vrije toestemming.


JamesBold.agency geeft u in dit verband de volgende garanties:

 • uw persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken;
 • en/of de door u gewenste diensten/producten te verlenen/leveren;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot de beoogde en bovengenoemde doeleinden.

 

Hoe lang houden we uw persoonsgegevens bij?

JamesBold.agency zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

We kunnen uw persoonlijke informatie langer bewaren:

 • Als u een klacht indient (zodat we onze klachtendossiers lang genoeg bewaren).
 • Als we op de hoogte zijn van hangende of lopende juridische procedures, of redelijkerwijs denken dat er een kans is op een juridische procedure.
 • In sommige omstandigheden, als de toepasselijke wetgeving ons daartoe verplicht.

 

Worden uw persoonsgegevens verwerkt door anderen dan JamesBold.agency?

In sommige gevallen, voor bepaalde specifieke diensten, vertrouwen wij op derden (bijvoorbeeld onze dienstverleners, organisaties die de diensten ondersteunen die wij via de website aanbieden (zoals Google Analytics) om uw gegevens te verwerken. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan dergelijke verwerkers om hen in staat te stellen de desbetreffende dienst te verlenen. Dergelijke derden verzamelen soms ook persoonsgegevens of andere informatie in onze opdracht, vertegenwoordigen ons, namens ons, en houden zich aan de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Zoals we hierboven vermeld hebben, maken wij gebruik van verwerkers die in opdracht van JamesBold.agency verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens en die zorgen voor de goede technische werking van de website.

Naam verwerkerWaarom doet JamesBold.agency een beroep op deze verwerker? (reden, doel van de verwerking).
Google AnalyticsWanneer u naar onze website surft, bewaren wij bepaalde gegevens van u in statistieken van Google Analytics. Die gegevens bestaan o.a. uit het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website die u naar onze website gestuurd heeft. We gebruiken deze statistieken om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan onze website te optimaliseren voor onze gebruikers. De statistieken zijn volledig anoniem, dus u heeft niets te vrezen. Google Analytics beveiligt uw data, maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy. Meer informatie hierover kan u vinden in de privacy policy van Google Analytics.
MailChimpWanneer u onze nieuwsbrief leest, verzamelen we ook bepaalde statistieken in MailChimp. Meer bepaald gaat het hier om informatie over uw browsertype, unieke identificatie en het aantal keren dat u de nieuwsbrief opent en/of op een link klikt. We gebruiken deze gegevens om onze nieuwsbrief te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren. MailChimp beveiligt uw data, maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy. U kunt de privacy policy van MailChimp hier vinden.
CombellCombell is de preferred partner van JamesBold.agency voor het hosten van websites. Concreet worden quasi alle websites die JamesBold.agency maakt bij Combell gehost, inclusief gegevens (cookies-data, persoonsgegevens, ordergegevens) die door deze websites worden gegenereerd.  U kunt de privacy policy van Combell hier vinden.

 

Delen wij uw gegevens buiten de Europese Unie?

In principe geven wij er de voorkeur aan uw gegevens niet door te geven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (Europese Unie en IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of aan internationale organisaties. In een uitzonderlijk geval waarin wij daartoe genoodzaakt zijn, zullen wij alle mogelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving. De overdracht zou zijn om uw gegevens op te slaan, en zodat wij u onze website en diensten kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Om een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens te waarborgen, zal JamesBold.agency:

 • controleren of het land waarnaar de persoonsgegevens worden doorgegeven, valt onder een door de EU-Commissie goedgekeurd adequaatheidsbesluit. Indien het land gedekt is, is de doorgifte van persoonsgegevens toegestaan;
 • controleren of er zogenaamde ‘passende waarborgen’ zijn en of betrokkenen afdwingbare rechten en effectieve rechtsmiddelen hebben. Een dergelijke waarborg kan het gebruik zijn van standaard gegevensbeschermingsclausules (SCC’s) die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie;
 • indien het land niet onder een adequaatheidsbesluit valt, worden standaardcontractbepalingen ondertekend tussen JamesBold.agency en de derde die persoonsgegevens buiten de EER verwerkt.

 

Specifieke verwerkingen

Hieronder lichten we enkele specifieke verwerkingen gedetailleerder toe. Vanzelfsprekend kunt u uw rechten, zoals daarna beschreven, uitoefenen met betrekking tot deze verwerkingen.

Contactformulier

Als u op onze website het contactformulier invult, houden we de gegevens die u invult bij. We slaan uw voornaam, achternaam, eventuele telefoonnummer en adres, e-mailadres, boodschap, IP-adres, uw gegenereerd identificatienummer en het tijdstip van verzenden veilig op. Dit is nodig om op de correcte manier contact met u te kunnen opnemen.

Downloads

Wanneer u een bestand downloadt, slaan we – indien u toestemming geeft – uw e-mailadres en naam op. Deze informatie hebben wij nodig om de downloads naar u te kunnen verzenden. Wanneer u een download aanvraagt, vragen wij u ook vriendelijk of we onze nieuwsbrief mogen toesturen.

Nieuwsbrieven

Wij versturen nieuwsbrieven. U ontvangt deze als u zich hierop inschreef of gekend bent als klant van JamesBold.agency. Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan kunt u zich eenvoudig uitschrijven door te klikken op de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar james@jamesbold.agency.

External links

U kunt via deze website toegang krijgen tot websites van derden via hyperlinks (bijv. Facebook, LinkedIn en Instagram) om u te verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd of om u te verwijzen naar de sociale media-accounts van JamesBold.agency. Deze links zijn gemarkeerd met een specifiek symbool dat aangeeft dat de gebruiker de website van de JamesBold.agency verlaat.

JamesBold.agency heeft geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap over dergelijke externe sites. Daarom kan zij geen garanties bieden voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, impliceren geen goedkeuring of validatie van de externe site of de inhoud ervan. De links worden uitsluitend aangeboden ter informatie en voor uw gemak. JamesBold.agency aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het bekijken of gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud. Dit privacybeleid dekt niet de informatiepraktijken van websites van derden.

Als u vragen hebt over de persoonlijke gegevens die worden verzameld door websites van derden, inclusief hoe zij persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van andere sites. Het activeren van deze links is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. We raden echter aan om de privacyverklaring en het cookiebeleid van de betreffende site te raadplegen.

Sociale netwerksites

JamesBold.agency is actief op verschillende sociale mediaplatformen. Indien u via deze kanalen contact met ons opneemt in een privébericht worden persoonsgegevens verwerkt. Wij gebruiken die gegevens enkel om u verder te helpen of aan uw verzoek gevolg te geven. Na afhandeling van uw verzoek worden deze berichten gearchiveerd.

Indien u reageert op onze publieke berichten of deze berichten deelt of leuk vindt, dan zijn deze gegevens voor anderen zichtbaar. Deze publieke gegevens worden bewaard en zijn zichtbaar zolang deze niet door u verwijderd worden.

Uw persoonsgegevens worden als gebruiker van sociale media ook verwerkt door het sociale mediaplatform in kwestie. JamesBold.agency heeft zelf geen controle over de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door deze platforms. Op die verwerkingen zijn de privacyverklaringen van de sociale mediaplatformen van toepassing.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Website cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. U kunt uw cookievoorkeuren hier wijzigen . Onze cookie policy vindt u hier.

Uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens
Indien u zich in de EER bevindt, heeft u altijd het recht om ons te verzoeken om toegang tot, beperking, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of om u een kopie te verstrekken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (uw gegevens beperken of niet meer gebruiken), een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (u kunt uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming hier vinden), of ons verzoeken deze gegevens aan een derde over te dragen. De mogelijkheden om deze rechten uit te oefenen zijn van toepassing in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uitoefenen van rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek aan ons te richten. Dit verzoek kan zowel schriftelijk per brief als via de e-mail ingediend worden. Klik hier voor meer informatie over uw rechten en de instructies over het uitoefenen van uw rechten.

Hoe beschermen wij uw data?

JamesBold.agency hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en heeft daarom de nodige technische en organisatorische maatregelen hiervoor getroffen. Zo maken wij gebruik van een beveiligde verbinding (https) en slaan we uw data op in een beveiligde geëncrypteerde database. Op die manier proberen wij de nodige maatregelen te nemen om diefstal, verlies of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

We nemen ook maatregelen om ervoor te zorgen dat alleen mensen die uw gegevens moeten gebruiken er toegang toe hebben.

Ten slotte eisen wij van onze dienstverleners en partners dat zij contractueel beloven stappen te ondernemen om de persoonlijke gegevens die wij hun verstrekken te beschermen (waaronder het beperken van de informatie die wij delen en het eisen van geheimhoudingsverplichtingen).

Vertrouwelijkheid en geheimhouding van persoonsgegevens en andere informatie

Wij zijn ons bewust van de potentieel gevoelige aard van de informatie die gebruikers van onze website en onze klanten ons in vertrouwen verstrekken. JamesBold.agency zorgt er daarom voor dat alle persoonlijke gegevens en andere informatie die u ons verschaft met de hoogste vertrouwelijkheid wordt behandeld en garandeert de geheimhouding ervan. Wij leggen strikte geheimhouding op als absolute verplichting aan alle personen met wie wij samenwerken. Wij verstrekken geen informatie aan derden anders dan hierboven beschreven (onder “Worden uw persoongegevens verwerkt door anderen dan JamesBold.agency”), noch mondeling noch schriftelijk, tenzij u vooraf toestemming geeft.

Beveiliging

JamesBold.agency heeft verschillende maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, toevallige of onwettige vernietiging, ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot de persoonsgegevens. Op organisatorisch niveau zijn maatregelen genomen zoals bescherming tegen per ongeluk wissen, kwaadwillige hackpogingen, beperking van de toegang tot en bewaking van de systemen. Op technisch niveau zijn er firewalls en worden persoonlijke wachtwoorden gebruikt en geverifieerd. Bovendien worden persoonsgegevens alleen opgeslagen op aangewezen en beveiligde stuurprogramma’s en servers en alleen geüpload naar goedgekeurde cloud computing-diensten.

Derden en gegevensverwerkersovereenkomsten

JamesBold.agency is als verantwoordelijke voor de verwerking verplicht ervoor te zorgen dat zij alleen verwerkers inschakelt die passende garanties bieden voor de uitvoering van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking voldoet aan de vereisten van de GDPR en de bescherming van de rechten van de betrokkenen wordt gewaarborgd. Daarom wordt een due diligence uitgevoerd voordat een contract met een nieuwe verwerker wordt ondertekend. Een contract met de verwerker bevat een aparte overeenkomst inzake de verwerking van persoonsgegevens, waarin de verwerker passende instructies krijgt over de verwerking van persoonsgegevens en waarin passende technische en organisatorische maatregelen worden overeengekomen.

Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, laat het ons dan weten. U kan ons contacteren via onze administratie door te mailen naar privacy@jamesbold.agency, door te bellen met +32 15 690 400. Of per brief aan JamesBold.agency, Koningin Astridlaan 31, 2800 Mechelen.

Bent u ontevreden met de behandeling van uw verzoek of bent u van mening dat de behandeling van uw persoonsgegevens een inbreuk maakt op de privacywetgeving, dan kunt u een klacht neerleggen bij de toezichthoudende autoriteiten.

De Vlaamse Toezichtcommissie kunt u bereiken per e-mail op contact@toezichtcommissie.be of per brief aan Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. Volg de juiste procedure om een klacht in te dienen.
De Gegevensbeschermingsautoriteit kunt u bereiken per e-mail op contact@apd-gba.be of per brief aan Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Volg de juiste procedure.

Historiek aanpassingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als de omstandigheden dit vereisen. Het versienummer en de datum geven de recentste wijziging aan.

Versie: versie 1
Datum: juni 2023